Dine medarbejderes vaner i privatlivet har stor indflydelse på deres performance i arbejdslivet

Gør du som leder noget aktivt for at udnytte det potentiale, der ligger i spændingsfeltet mellem privatliv og arbejdsliv?

Der ligger et kæmpe potentiale i at lade medarbejderne arbejde med at tage et eget ansvar for sin trivsel i et holistisk perspektiv på tilværelsen.
 
Arbejdspladsen kan være en proaktiv katalysator for denne proces og dermed øge både arbejdsglæden og produktiviteten samtidigt med at medarbejderen også oplever øget tilfredshed og trivsel generelt i tilværelsen - også i privatsfæren. Hvis du vil skabe en forandring der er vedvarende, så skal du bruge energi og ressourcer på at understøtte dine medarbejderes positive forandringer og trivsel ud fra et helhedsorienteret perspektiv på tilværelsen.
 
HR afdelingernes tiltag og arbejde omhandler hos mange organisationer udelukkende det arbejdsmæssige, såsom jura, kontraktforhold, arbejdsmiljø, rekruttering, kompetenceudvikling osv. HR ressourcerne skal naturligvis hovedsageligt fokuseres på det arbejdsmæssige, men hvis man også ville bruge bare 20% af ressourcerne på tiltag, der rækker udover det arbejdsmæssige, kan det få en stor positiv effekt på medarbejdernes trivsel. 
 

Tænk 80/20 i HR arbejdet, så du kan påvirke medarbejderens privatliv

 
Selvom vi bruger meget tid, for de flestes vedkommende omkring 8 timer i hverdagen, på arbejdspladsen, så ligger hovedparten af vores tid dog stadig i privatlivet; 16 timer i hverdagen og hele weekenden. Vores vaner og gøremål i privatlivet har derfor stor betydning for vores arbejdsindsats.
 
Hos Inner tror vi på, at vi som organisationer skal bruge mere energi på at påvirke medarbejdernes privatliv positivt til glæde for både medarbejderen og organisationen.
 
Ofte er der mange indvendinger mod at lave tiltag, der påvirker medarbejdernes privatliv;
’Vi kan ikke på den måde invadere privatsfæren’:
’Det kommer ikke os ved’
’Arbejdspladsen skal ikke blande sig i, hvad jeg spiser, om jeg motionerer og om jeg har balance i tilværelsen’
Hos Inner er vi enige, så langt at man ikke skal påtvinge medarbejderne tiltag, der fremmer deres sundhed. Man kan dog sagtens som organisation tilbyde disse tiltag og lade medarbejderne tilvælge dem. Langt de fleste af os, har nogle ’jeg burde’, som vi bærer rundt på:
’Jeg burde også spise sundere’
’Jeg burde sove noget mere’
’Jeg burde passe bedre på mig selv’
’Jeg burde være mere nærværende med min familie’
Vores erfaring er, at hvis organisationen stiller sundhedsfremmende tiltag til rådighed for medarbejderne og lader den enkelte medarbejder vælge præcis den udfordring, personen ønsker at adressere, så foretager langt hovedparten dette tilvalg. 
 
Altså skal det ikke være tvang, men et bevidst tilvalg den enkelte foretager. 
Borås Energi och Miljö har gennemført Inner Life forløbet og som personaleudviklingschefen Tanja Lindgren pointerer herunder, så opfatter medarbejderne tilbuddet, som en stor gave og meget relevant og gavnligt på det personlige plan. Ofte vil man som organisation opleve en del skepsis, når tilbuddet indledningsvist bliver præsenteret. Tanja Lindgren siger:
 
”Vi har igennem mange år lavet et omfattende arbejde med trivslen, men har ikke følt, at vi er nået ud til alle. Vi blev nysgerrige på Inners koncept om livsstilsforandringer med en forelæsning og individuel coaching. Det viste sig at være et vellykket koncept eftersom det omfatter både kost, motion og mental balance. Områder hvor alle kan gøre små forbedringer for at få det bedre. At alle ansatte får egen tid med en coach og kunne sætte egne mål oplevedes som meget positivt. ”Det her er det bedste, I har gjort”! Er bare en af mange kommentarer, jeg har fået”.
Som leder og organisation skal man derfor turde forlade den sædvanlige tankegang og tilbyde medarbejderne tiltag, der også har indflydelse på medarbejdernes privatliv. 
 
Hvad kan du selv gøre i dag, som leder, for at udnytte det kæmpe potentiale, der ligger gemt i at påvirke dine medarbejdere i privatlivet, så du opnår nye højder med effektivitet i driften og udviklingen? 

Lav nogle tilbud til medarbejderne, der rækker ind i medarbejderens privatliv. Eksempelvis tilbud om medlemskab i fitnessklub, motionsklubber, motion i arbejdstiden, rygestopkurser og stresscoaching. 
Det er vigtigt at det er tilbud og dermed noget medarbejderen kan tilvælge, når ønsket og motivationen er til stede.
 
Forløb hvor medarbejderen har mulighed for at reflektere over livet i bredere forstand end blot jobbet.
 
Interesser dig for medarbejderen. Ikke bare som en arbejdsressource, men som et helt menneske.
 
Udnyt det kæmpepotentiale for at skabe en sundere medarbejderstab ved at påvirke privatlivet i positiv retning. 
Hos Inner arbejder vi altid ud fra princippet om det hele menneske.
 

Inner Denmark tilbyder forløbet Inner Life, som fremmer medarbejdernes generelle sundhedsniveau

 
Vi har hos Inner i mere end 25 år arbejdet med sundhedsfremmende organisatoriske tiltag, som skaber et friskt, initiativrigt og tilstedeværende personale. 
 
I vores effektive og gennemtestede forløb Inner Life bliver medarbejderen uddannet i sammenspillet mellem og får viden omkring mental balance, kost og motion. I første omgang ved et foredrag, som giver medarbejderen fornyet energi til at tage fat på sine udfordringer og et ønske om at komme i gang hurtigst muligt.
 
Herefter bliver denne viden forankret gennem tre individuelle coachingsamtaler, hvor der netop tages højde for det personlige udgangspunkt, kompetenceniveau, repræsentationsniveau osv. Disse kvalitative, nærværende samtaler er den bedste facilitering af forandring hos den enkelte medarbejder og her sikres en vedvarende og forandringsskabende aktivering af eget-ansvaret, så organisationen oplever et langt højere energiniveau, engagement og produktivitet, hvad der for mange organisationer hidtil, har virket umuligt at skabe gennem sundhedsfremmende tiltag.
 
Læs mere om Inner Life her eller tag en samtale med os omkring, hvordan din organisation kan få de ønskede resultater ved at inddrage de gode tiltag I allerede har sat i søen gennem aktivering af eget-ansvaret via Inners koncept – kontakt os her!

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få vores direktør Peter Wallenskogs 3 tips til at øge arbejdsglæden - tilmeld dig her!

Bemærk også at vi LIGE NU TILBYDER EN GRATIS MINISCREENING - se mere her!