Er du fremtidens leder?

Hvad skal der til for at du slår til som leder i fremtiden?
At se dine medarbejdere er det vindende koncept!
 
Hos Inner tror vi på, at du som fremtidens leder integrerer disse fire M’er:
 1. MOD
 2. MODERNITET
 3. MODENHED
 4. MORAL
 
Her kan du lære mere om, hvordan du som leder, kan komme tættere på de fire M’er eller måske blive bekræftet i, at du allerede er der eller er godt på vej.
 

1. MOD – tør du gå udenfor din komfortzone?

 
Den modige leder tør forandringen og at forandre sig!
En lille forandring hos lederen kan skabe en ENORM energi i gruppen
 
Du er som leder vidende og bevidst om, at det er afgørende at kunne tilsidesætte et naturligt og umiddelbart behov for at forblive i komfortzonen, og i stedet høste frugterne ved at turde gå nye veje.
I en tid med disruption og status quo under konstant udfordring er villighed til at teste, afprøve samt modtage og komme med ideer, forslag og konstruktiv kritik, helt afgørende. 
 
Som leder er det vigtigt, du tør frigøre de kreative ressourcer hos medarbejderne, så de i høj grad indgår i udviklingen af organisationen. En ’test og afprøv’ tankegang er herskende. Organisationen er vant til at teste og afprøve nye tiltag i en effektiv og informativ proces, hvor man mindsker tiden til analyse, laver små forsøg, har korte tidshorisonter ift. igangsættelse og en vis grad af autonomi. I din lederfunktion understøtter du denne tankegang ved at hylde kvalitative initiativer, have kendskab til nye eksperimenterende tiltag og holde processen på sporet. Tænk på, at du som leder skal være med til at frigøre det kreative flow og ikke stoppe det ved at være en flaskehals. 
 
Du og organisationen er proaktive ift. at få feedback fra både medarbejdere og kunder. Både hvad angår nye værdiskabende tiltag og kritik af eksisterende ydelser, produkter og service. Det kræver, at man har en kultur, der understøtter ærlighed og at idegenerering og feedback bliver samlet op på en struktureret og kontinuerlig måde.
 
Hvis ovenstående lykkes, sikrer du samtidigt en udvikling, der er retningssat efter kundebehov og at en guldgrube af medarbejderideer bliver sat i spil.
 
Det kan betyde, at I som organisation oplever et mere initiativrigt og engageret personale og høj  kundeloyalitets-score.
 
 
Alt dette kræver mod og det har fremtidens leder! 
 
Hvad kan du gøre:
Skab en struktureret proces til idegenerering, der skaber overblik og synlighed
 
Få sat tal på kundeloyaliteten og giv samtidigt kunderne mulighed for at komme med forbedringsforslag
 
Gå forrest og vis, at du som leder også tør træde ud af komfortzonen, afprøve nye spændende tiltag, som du tror på kan være værdiskabende og at lave fejl
 
 
 

2. MODERNITET – du ser hver medarbejder som et helt menneske, kommunikerer tydeligt og stiller accepterede krav

 
Der er mangel på (den rigtige) arbejdskraft. 
Stadigt flere brancher melder ud, at de mangler kvalificeret arbejdskraft; ingeniør- og arkitektvirksomheder, restaurationsbranchen, håndværksbranchen, højteknologiske virksomheder, landbruget osv. Det er altså ikke længere kun højt specialiserede videns-medarbejdere, men også faglært og i nogen tilfælde ufaglært arbejdskraft, der efterspørges.
 
For at få medarbejdere i fremtiden er lederne derfor pisket til at gøre arbejdspladsen attraktiv og interessant for medarbejderne ellers bliver den valgt fra til fordel for mere moderne organisationer, hvor der er plads til individet og den personlige udvikling. 
 
Du skal altså som leder vide, hvordan man gør arbejdspladsen attraktiv. Undersøgelser viser, at plads til sjov på arbejdspladsen, anerkendelse af indsats og mulighed for udvikling, er tre af de parametre, der har størst betydning for motivationen.
 
For at du lykkes med det, skal du væk fra at behandle medarbejderne som en gruppe og i stedet ned på individniveau og finde frem til, hvad der motiverer og engagerer den enkelte. Hvad skal der til for at den enkelte trives, hvilken type anerkendelse motiverer personen og hvilke udviklingsmuligheder ønsker personen sig.
 
I takt med at der implementeres tiltag, der understøtter dette, vil organisationen og lederen opleve højere medarbejderloyalitet, nemmere rekruttering af nye og kvalificerede medarbejdere og øget arbejdsglæde. 
 
OG du fremstår som og repræsenterer en modernitet, der ser på det enkelte menneske som en helhed. 
 
Hvad kan du gøre:
Kender du hver enkelt medarbejders ambitioner og mål? Hvis ikke så brug tid på at komme til at kende ambitionerne og målene
 
Anerkend medarbejderne individuelt for deres indsats og på den måde, der betyder mest for medarbejderen
 
Brug tid sammen med medarbejderen på at planlægge, hvordan de udvikler sig og opnår sine mål
 
 
 

3. MODENHED – du ser konsekvenserne af beslutninger eller fraværet af beslutninger  

 
Desværre går folkesundheden lige nu i den forkerte retning. 
Antallet af diabetikere er voldsomt stigende, godt halvdelen af os er overvægtige, over hver tredje sover dårligt og mange er sygemeldt med stress eller andre psykosociale udfordringer. Hos mange organisationer betyder det et højt og omkostningstungt sygefravær.
 
Mange ledere bliver reaktive og handler på bagkant af denne udvikling. Det bliver til reparation og brandslukning fremfor forebyggelse og forberedelse. 
 
For at minimere effekten af de negative sundhedstendenser er der behov for, at du som leder tager kontrollen og agerer proaktivt fremfor at reagere og være på bagkant. Det vil med andre ord sige, at du arbejder på at medarbejderstaben er klar nu og i fremtiden.
 
Igennem en årrække har den generelle holdning blandt ledere været, at medarbejderne ikke skal blive syge af at gå på arbejde, men hvordan ville det være, hvis man som leder i stedet havde et mere ambitiøst mål om lade medarbejderne indgå i rammer, der fremmer deres generelle sundhed? Således at man som leder går direkte i mod de negative helbredstendenser i samfundet.
 
Inners mangeårige erfaring med dette arbejde har vist at den bedste måde at gøre det på, er ved at igangsætte initiativer, der aktiverer eget-ansvaret hos individet ved at lade personen selv beslutte, hvad fokusområdet skal være. Netop dette emne har vi skrevet meget mere om i bloggen ’Derfor bruger medarbejderne ikke de sundhedsfremmende tiltag virksomheden tilbyder’, som du kan læse her.
 
Det har konsekvenser, hvis lederen ikke tager de nødvendige initiativer i forhold til medarbejdernes sundhedstilstand og i stedet lader stå til. 
 
Udviser lederen til gengæld den fornødne modenhed til at igangsætte disse initiativer vil organisationen få en frisk og engageret medarbejderstab, der øger produktiviteten, leverer bedre løsninger og har et højere fremmøde. 
 
Hvad kan du gøre:
Tag initiativer der kan aktivere eget-ansvaret hos medarbejderen
 
Tænk på hvordan du forebygger og forbereder din medarbejderstab til fremtiden i stedet for at reagere på bagkant af et højt sygefravær
 
Brug nudging til at hjælpe medarbejderne i den rigtige retning
 
 

4. MORAL – du tager ansvar for dig selv og dermed for andre

 
I 2030 vil omkring 70% af arbejdsstyrken udgøres af generationerne født fra 1980-2000, også kendt som generation Y (efter det engelske ord why) og generation Z (for zap).
Nogle af kendetegnene ved disse generationer er, at de gerne vil gøre en forskel, de tænker globalt, de er idealistiske og vil gerne arbejde for en organisation der gør verden bedre, de har høje forventninger til arbejdspladsen og de er meget præstationsorienterede.
 
De forventer med andre ord, at organisationen og lederne påtager sig et udvidet ansvar, så det ikke udelukkende er egne økonomiske gevinster, der er vigtige, men også at påtage sig et moralsk ansvar for samfundet, miljøet og den enkelte.
Organisationen skal have en vision, en mission og værdier, der understøtter dette og medarbejderne forventer af dig som leder, at du har styr på, kommunikerer og udlever disse.
 
Topscorerne blandt disse generationer for at skifte job er ’et sjovere arbejde’ og ’et mere meningsfyldt arbejde’. 
 
Behovet for og ønsket om vedvarende opmærksomhed, feedback og udviklingsmuligheder er meget fremherskende og det kræver af dig som leder, at rammerne tillader og muliggør faglig og personlig udvikling samtidigt med at den enkelte bliver anerkendt og føler sig betydningsfuld.
 
Lederen vil ofte opleve, at medarbejderens mulighed for at sætte sig og nå individuelle mål kommer før organisationens formål og lederen forstår, at medarbejderens eget formål også er prioriteret højere af den enkelte end organisationens formål.
 
Det er med andre ord en krævende og ambitiøs medarbejderstab, men samtidigt også en meget levende medarbejderstab, der er i konstant udvikling. 
Går man som organisationen og du som leder efter ovenstående, får man per automatik samtidigt et udvidet perspektiv – hvad er vi til for (udover profit – hvordan gør vi verden bedre – hvad er vigtigt for os som organisation?)?
 
Hvad kan du gøre:
Vær meget bevidst om kontinuerligt at kommunikere vision, mission og værdier internt og eksternt
 
Sæt jer mål i forhold til samfundsbidrag, miljøhensyn og hvordan I passer på den enkelte medarbejder
 
Vær bekendt med hver enkelt medarbejders ambitioner og mål
 
Hvis du leder som leder integrerer de 4 M’er i din ledelse opnår du altså:
 
 • Et initiativrigt og engageret personale
 • Høj kundeloyalitet
 • En udvikling der er retningssat efter kundebehov og –ønsker
 • Adgang til en guldgrube af ideer fra medarbejderne
 • Højere medarbejderloyalitet
 • Øget fremmøde og medarbejdertrivsel
 • Højere produktivitet
 • En levende medarbejderstab, der er i konstant udvikling
 
Vi håber, at du er blevet inspireret af denne blog forhåbentligt har sat tanker i gang om, hvad du mener, at fremtidens leder og du skal integrere i din ledelse.
Du kan som leder arbejde med principperne i de 4 M’er i et formaliseret forløb, som vi hos Inner har udviklet gennem en årrække. Vi har gennemført forløbet hos mange organisationer, blandt andet på Scandic hoteller, hos AutoPartner værksteder og Sandvik. 
 

Inner Denmark tilbyder forløbet Inner Life,

som understøtter din udvikling til fremtidens leder

 
Inner Life kræver, at du som leder tør gå nye veje, at du ser på den enkelte medarbejder som et helt menneske, at du tager en beslutning der rækker udover medarbejderens arbejdsliv og at du tager et udvidet ansvar for dit personales ve og vel. 
 
Inner har i mere end 25 år arbejdet med sundhedsfremmende organisatoriske tiltag og i dette effektive og gennemtestede forløb bliver medarbejderen uddannet i sammenspillet mellem og får viden omkring mental balance, kost og motion. I første omgang ved et foredrag, som giver medarbejderen fornyet energi til at tage fat på sine udfordringer og et ønske om at komme i gang hurtigst muligt.
 
Herefter bliver denne viden forankret gennem tre individuelle coachingsamtaler, hvor der netop tages højde for det personlige udgangspunkt, kompetenceniveau, repræsentationsniveau osv. Disse kvalitative, nærværende samtaler er den bedste facilitering af forandring hos den enkelte medarbejder og her sikres en vedvarende og forandringsskabende aktivering af eget-ansvaret, så organisationen oplever et langt højere energiniveau, engagement og produktivitet, hvad der for mange organisationer hidtil, har virket umuligt at skabe gennem sundhedsfremmende tiltag.
 
Læs mere om Inner Life her eller tag en samtale med os omkring, hvordan din organisation kan få de ønskede resultater ved at inddrage de gode tiltag I allerede har sat i søen gennem aktivering af eget-ansvaret via Inners koncept – kontakt os her!
 
Det siger Dorthe Nelleberg og Claus Jørgensen, indehavere af Autoopretning Vendsyssel - AutoPartner, efter at have kørt Inner Life forløbet og deltaget i forløbet sammen med medarbejderne:
 
"Fra ledelsen side var der et ønske om at komme i tættere dialog med medarbejderne og følge med tiden. Vi ønskede også at signalere, at vores ansatte er de vigtigste aktiver i firmaet. 
 
Hvad hjælper det at have for flere hundredtusinder kroners udstyr, hvis ikke vi har vores dygtige medarbejdere til at betjene det. 
 
Mange af os havde brug for at se indad - vi var stressede og fik ikke sagt fra. 
Nu er vi mere åbne overfor hinanden. Vi har indført tavlemøde en gang om ugen og vi vil hjælpe hinanden med at holde fast i det, Inner har sat gang i hos os. 
 
At passe på vores medarbejdere er ikke kun sikkerhedssko og åndedrætsværn" 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få vores direktør Peter Wallenskogs 3 tips til at øge arbejdsglæden - tilmeld dig her!

Bemærk også at vi LIGE NU TILBYDER EN GRATIS MINISCREENING - se mere her!