Inner Life

Et forløb for virksomheder, der er afhængige af deres medarbejderes indsats, for at lykkes med at nå ønskede resultater!
 
 
Vil du gerne have forandringsskabende medarbejdere, så I som organisation kan imødekomme morgendagens udfordringer med engagement og initiativrigdom?
 
Er kundeloyalitet centralt for jer i forhold til at opnå vækst?
 
Vil du have glade medarbejdere, der understøtter og muliggør virksomhedens succes? 
 
Det kan som virksomhed og leder være svært at tackle stigende mistrivsel, stress, vigende medarbejderengagement og stigende krav til indflydelsesgrad, mening i jobbet og udviklingsmuligheder. 
 
Måske har I taget flere initiativer for at forbedre trivslen:  
 

 • Frugtordninger? 
 • Medarbejderdrevne projekter? 
 • Flere medarbejdersamtaler? 
 • Gratis medlemskab i fitnesscentre? 
 • Sunde alternativer i buffeten? 
 • Motiverende foredrag? 
 • Skridttæller konkurrence eller interne motionsklubber? 
 
Ovenstående er gode tiltag, men det har dog i mange tilfælde ikke nogen holdbar og nævneværdig effekt på trivslen.
 
Hvis du genkender ovenstående, så er du og din organisation langt fra ene om mislykkedes tiltag!
 
Men det er muligt at få det til at virke. Vi kender udfordringen og vi ved, at der mangler en væsentlig brik, for at få tiltagene til at skabe værdi.
 
Løsningen ligger forankret i vores Inner Life forløb!
 
Forløbet kan være jeres start på stigende medarbejdertrivsel.  
 
Inner har igennem 25 år arbejdet med medarbejdertrivsel og vores koncepter bygger på videnskabelig forskning og gedigen empirisk erfaring.  
 
Inner Life konceptet sikrer, at I har et initiativrigt og engageret personale, der møder friske og energiske på arbejde.
 
Essensen er BÅDE at tilbyde sundhedsfremmende tilbud OG motivere medarbejderne til at tage et personligt lederskab for at sikre forankringen i eget liv.
Det er det mest centrale og vigtige element, vi har lært igennem vores arbejde med hundredvis af virksomheder: forankringen opstår ikke ude i fællesskabet hos ”dem”, men derimod i det enkelte menneske ”mig”!
 
Forløbet eksekveres direkte i jeres virksomhed og forløber over 4-5 måneder. Igennem Inner Life forløbet vil I møde vores dygtige team af foredragsholdere, coaches og koordinatorer.
 
De 4 skridt, som vi fører din virksomhed igennem er:
 
Da vi ønsker at skabe ændringer hos jer, som sikrer varige resultater, forløber vores proces således: 
 
 1. AFKLARING 
 2. FORMIDLING OG UDDANNELSE  
 3. DEN PERSONLIGE FORANKRING 
 4. RESULTATER  
 
 1. Afklaring
  Inden projektstart udfører Inners koordinator og jeres repræsentant et grundigt forarbejde. Her udvælges de forelæsere og coaches, som passer bedst til jeres medarbejderstab og jeres ønskede udbytte.
  Virksomhedens medarbejdere informeres, og hvis I ønsker det, kan Inner præsentere projektet for medarbejdere/chefer på arbejdspladsen, så vi sikrer en optimal forankring og et stærkt commitment til forløbet i organisationen.
  Informationsprocessen giver medarbejderne et indblik i forløbets praktiske detaljer og formål.
 
 1. Formidling og uddannelse om mental balance, kost og motion gennem et foredrag
  Formidlingen er vigtig for hele projektets succes, idet de fleste forlader foredraget med fornyet energi til at tage fat på sine udfordringer og et ønske om at komme i gang hurtigst muligt.

Inners grundforelæsning varer 2-3 timer inkl. pauser. Forelæsningen tager fat på tre overordnede områder – mental balance, kost og motion – og derudover kan den tilpasses og specificeres efter jeres behov.

I forbindelse med foredraget bookes den første samtale hos coachene, således at der allerede på dette tidspunkt bliver sat handling bag ordene og den personlige forankring påbegyndes.
 
 1. Den personlige forankring - 3 rådgivende coachingsamtaler
  Efter forelæsningen bliver medarbejderne tilbudt løbende individuelle rådgivende coachingsamtaler (tre samtaler er standard, da det erfaringsmæssigt virker optimalt for handling og fastholdelse af momentum og motivation).
   
Samtalerne gennemføres af Inners erfarne coaches, som alle er ICF-certificerede (International Coach Federation) og særligt uddannede i Inners koncept. Alle Inners coaches har desuden sit eget speciale inden for livsstil og sundhed (fx stress, mental træning, kost, motion, lederskab).
 
Samtalerne foregår altid under tavshedspligt, og den information, der videregives til virksomhedens ledelse i forbindelse med rapporteringen, er altid anonymiseret.
 
 1. Resultater – rapporter, der giver ledelsen indsigt i resultatskabelsen
  Efter samtaleomgang 2 og 3 kommer jeres faste samarbejdspartner fra Inner ud til virksomheden og fremlægger rapporter om, hvordan personalegruppen har udviklet sig mellem samtalerne.
 
I får statistik og information om forandringer inden for en række sundheds- og vaneområder samt kvalitative kommentarer, som coachene har udledt af samtalerne.
 
I forbindelse med rapporteringen kommer Inner med anbefalinger og forslag til, hvad virksomheden bør overveje i fremtidige indsatser og projekter.
 
Investeringen for ovenstående er på ca. 6.000 kr. per medarbejder. Minimum deltagerantal er 10 personer.
 
Fremadrettet forankring
I vil opleve, at I har fået en vigtige og centrale indsigter i, hvordan I kan forankre den varige sundhedsfremme. I kender nu reaktionsmønstrene og ved hvor der skal sættes ind.
 
Vi lever i en dynamisk verden og virksomheder og organisationer står aldrig stille. Derfor kan der opstå faktorer, såsom organisationsændringer, fratrædelser og opsving i markedet, som kan medføre en ’ny normal’ i forhold til at forholde sig til sundhedsfremme.
Fordelen er, at I via gennemførelsen af Inner Life forløbet, har fået indsigt i og opmærksomhed på området, således at I kan forblive proaktive i forhold til nye situationer, der kan risikere at nedprioritere jeres tiltag omkring sundhedsfremme.
 
Derfor har I altid mulighed for at fastholde projektet og momentum med en fordybende aktivitet.
Eksempelvis en forelæsning i mental træning, stress eller et andet område, hvor der er et behov, ekstra coachende samtaler med de medarbejdere, der har brug for det, eller andre tiltag, som kan fastholde det positive momentum i trivslen, I har skabt gennem Inner Life forløbet.
 
Vil du gerne have indsigt i, hvordan det står til i jeres organisation og om Inner Life forløbet er noget for jer?
 
Vi vil gerne invitere dig til at lave en gratis screening, der giver svar på, om jeres medarbejdere er stressede, sover godt, har energi og hvordan de vurderer eget helbred – klik her!
 
Er I klar til at øge trivslen, så tag kontakt til os her og lad os tage et afklarende møde!
  
 
 
Derfor virker Inner Life!
Aktivering af eget-ansvaret er afgørende for organisationens succes!

 
At tage handling på sundhedsfremmende aktiviteter er et eget-ansvar, som ligger hos det enkelte individ.
 
Som tidligere nævnt ser vi mange organisationer tage velmente tiltag.
Det er rigtigt godt med disse tiltag, der kan sætte gang i tankerne om egen situation og mange erkender da også, hvis de ikke allerede har gjort det, at de har behov for en større eller mindre livsstilsforandring indenfor mental balancen, kost eller motion.
Erkendelsen bliver dog for langt de flestes vedkommende ikke omsat til handling og i de tilfælde, hvor de gør, bliver det ofte ved kortvarige forsøg på at skabe en forandring. Så resultaterne udebliver for individet og dermed også for organisationen.
 
Hvis man som organisation i stedet tager initiativer, der aktiverer eget-ansvaret hos individet ved at lade personen beslutte, hvad fokusområdet skal være; hvad har jeg lyst til at tage fat på og tilbyder hjælp til at formulere en konkret handlingsplan, der kombinerer det personlige udgangspunkt, kompetenceniveau og gode råd ift. indsatsområdet, så vil man som organisation opleve markante og vedvarende forandringer for individet og dermed også for organisationen.
 
Der er med andre ord to vindere – individet og organisationen. 
 
Altså er det centralt at aktivere eget-ansvaret – det fører til handling – som fører til forandring – i dette tilfælde bedre sundhed/trivsel – som igen fører til et højere fremmøde, stigende effektivitet og generelt bedre løsninger.
 
Læs mere om aktiveringen af eget-ansvaret her!