Kontakt

Anders Elholm Jeppesen / Frederikshavn
Daglig leder

Specialområde: Arbejdsglæde og motivation
a.elholm@inner.se
+45 5193 5003

+ Läs mer - Minimera

Det, Anders brænder for er at generere udvikling, at skabe forandring og bevidstgørelse. At hjælpe mennesker med at skabe resultater og fremdrift. Det er vigtigt for Anders altid at have sjælen med i sit arbejde og møde omverdenen med integritet og åbenhed.

Anders om Inner: Inners fokus på det hele menneske skaber en positiv udvikling hos deltagerne til stor gavn for både virksomheden og den enkelte medarbejder. Jeg tror på de små skridts succeser, og føler mig derfor meget hjemme i Inners koncept. Det er en stor glæde, at være en del af et dedikeret og professionelt Inner-team.


Mattias Ambjörnsson / Borås
Säljare och koordinator för region väst


m.ambjornsson@inner.se
070-398 05 05

+ Läs mer - Minimera

Mattias utmanar såväl individer, grupper och arbetsgivare i att skapa så goda förutsättningar som möjligt för ett gott liv såväl i arbetslivet som privat. Mattias har lång erfarenhet av att arbeta med hälsofrågor, kundkontakt och försäljning i olika organisationer bland annat inom företagshälsovård och som hälsoutvecklare. Han är skolad i att leta framgångsfaktorer snarare än att leta fel och brister. Träning är en viktig del för att han ska må bra vilket gör det till en naturlig del i hans vardag.


Mattias om Inner: Många vet vad man borde göra, men många behöver hjälp att komma in i nya vanor/utmaningar. Genom Inners upplägg får individen coachning att utmana sig själv till nya hälsosamma vanor. Ett steg i rätt riktning kan göra underverk på lång sikt. Organisationer som har medarbetare som mår bra vinner i längden.


Peter Wallenskog / Stockholm
VD Sverige

Specialområde: Ledarskap
p.wallenskog@inner.se
070-655 05 05

+ Läs mer - Minimera

Peter är VD för Inner och har mångårig ledarerfarenhet från både näringsliv, föreningsliv och försvarsmakten som officer. Han har bl a verkat som entreprenör, VD och styrelseledamot för Genline (köpt av Nasdaqnoterade Ancestry), koncern-controller på Telia, kontorschef i SEB och chef för ett hemvärnsunderrättelse-kompani med spaningssoldater och -flyg i luften. Träning har varit en del av Peters liv sedan barnsben där simning och karate blivit de sporter som han fokuserat på över tid och fortfarande utövar. Hälsa och livskvalitet går hand i hand och med balans i livet blir familj, arbete, vänner och intressen ett rent nöje.

Peter om Inner: Inners pedagogiska koncept når alla i en organisation, oavsett livsstil, och ger dessutom konkreta och varaktiga resultat, till gagn för både organisation och individ. Inte så sällan arbetar Inner därför ofta med den psykosociala miljön och ledningsutveckling. Detta möter vi varje dag på jobbet och det ger en enorm, inre tillfredsställelse.


Josefine Sjöcrona / Stockholm
Sälj- och kontorschef, Koordinator, Styrelseledamot

Specialområde: Kundkontakt och försäljning
j.sjocrona@inner.se
072-739 05 05

+ Läs mer - Minimera

Josefine är Sälj- och kontorschef och Koordinator på Inner. Josefine har en mångårig erfarenhet av kundkontakt och försäljning både mot privatpersoner men även mot större organisationer i olika branscher. Tidigare tf VD i börsnoterade företaget Genline AB 2011. Sitter även som ordinarie ledamot i Inner Sweden AB samt i moderbolaget Inner Sweden Holding AB. Josefine älskar att löpträna, allt från att springa 5 km till över 2 mil. Att få röra på sig är en viktig del i Josefines vardag.

Josefine om Inner: Att arbeta 100 % främjande och förebyggande gör att Inner ligger i framkant i dagens samhälle. Vi har lösningar på hur organisationer kan öka sin produktivitet, lönsamhet och bibehålla hälsan i organisationer. Inner är ett välbeprövat koncept sedan 25 år tillbaka där den viktigaste delen är det fysiska samtalet på plats med en coach. Med små steg kommer du långt i din förändringsprocess.


Gunilla von Perner / Sverige
Säljare och marknadsförare

Specialområde: Marknad och försäljning
g.vonperner@inner.se
076-828 05 05

+ Läs mer - Minimera

Gunilla är strategiskt arbetande konsult inom marknadsföring och försäljning. Gunilla har arbetat många år med affärsutveckling, PR och marknadskommunikation inom mat och dryck samt har flera års erfarenhet av konsumentbeteenden från researchbranschen.

Gunilla om Inner: Ät rätt och motionera regelbundet så mår du bra! Lätt som en plätt. Men varför är det ändå så svårt? Det som fascinerar mig är människans behov av enkla lösningar. Men också alla barriärer, invändningar och problem som vi stöter på eller konstruerar själva när vi vill leva ett gott liv. Självklarheter kan vara svårt. Med Inners koncept ges alla en chans till en förbättrad livsstil. Även om vi alla är enskilt ansvariga för vårt eget välbefinnande kan gruppens syn på hälsa och balans vara en avgörande igångsättare för det individuella beteendet.


Daniel Brolén / Sverige
Utbildare: Stockholm, Mälardalen


d.brolen@inner.se
070-881 39 55

+ Läs mer - Minimera

Daniel har arbetat som coach sedan 2014 och är certifierad ACC enligt ICF. Sedan 2012 driver Daniel eget företag med fokus på utveckling av ledarskap, individer och grupper. Att få uppleva hur mina klienter och kunder utvecklas, når nya mål och får nya beteenden är en stor drivkraft. Daniel brinner för att frigöra individers och gruppers kraft, potential och välbefinnande både på och utanför arbetsplatsen. Hållbarhet står i centrum.

Daniel har mångårig yrkesbakgrund på ledande nivåer vid en rad olika universitet och högskolor i Stockholmsregionen som chef, specialist och projektledare.

Daniel om Inner: Inners koncept med fokus mental balans, hälsa och kost ger goda förutsättningar att med små steg starta livsavgörande positiva förändringsprocesser. Att som coach arbeta utifrån detta koncept ligger i linje med mina egna värderingar.


Lars Karlsson / Sverige

Specialområde: Projektledning och systemutveckling
l.karlsson@inner.se
070-969 72 53

+ Läs mer - Minimera

Lars är IT-ansvarig och projektledare på Inner. Efter en bakgrund som systemutvecklare och konsult i 10 år runt om i Östergötland började han som utvecklare och projektledare hos Genline 2007. Från och med 2012 ansvar Lars för Inners IT-system och leder de IT-projekt som vi arbetar med. Med särskild intriktning på våra App-, CRM- och Coachningsverktyg. På fritiden prioriterar Lars att gå till gymmet så ofta det går.

Lars om Inner: Inner har ett koncept som riktar in sig på helheten med fokus på mental prestationsförmåga, detta område intresserar mig mycket och då jag känner att Inners koncept med motion/kost/mental prestation och föreläsningar tillsammans med individuell coachning kan vara till hjälp för alla, gammal som ung, överviktig eller stressad. Tillsammans med underbara kollegor och ett utvecklande klimat så vill man gå till arbetet varje dag.


Berith Olofsson / Sverige
Administratör

Specialområde: Fakturering, avtalshantering
b.olofsson@inner.se
076-127 05 05

+ Läs mer - Minimera

Berith arbetar som administratör och då i huvudsak med faktura- och avtalshantering mot kunder och leverantörer. Berith har tidigare under många år varit verksam som IT-konsult och där arbetat med ett flertal olika administrativa rutiner. Berith har även tidigare arbetat som sekreterare på personalavdelning för utlandsplacerad personal där administrativ förmåga varit av stor betydelse.

Berith om Inner: Inner har absolut hittat rätt i sitt koncept att öka människors välbefinnande. Vi kan alltid sträcka oss ytterligare en bit för att förbättra vår livskvalitet. Inners koncept hjälper oss att reflektera över vår situation och sätta upp de mål som leder till detta