Inner Coach

Rette coach der matcher organisationen og dennes personlighedsprofiler!

Inner uddanner regelmæssigt rådgivende livsstilscoaches fra hele Danmark, fra forskellige brancher og med specialistkompetencer inden for mange forskellige livsstilsområder. På den måde sikrer vi, at du som kunde bliver matchet med præcis den livsstilscoach, der passer til din organisation og personlighedsprofil uanset hvor i landet, organisationen befinder sig. Herunder præsenteres nogle af de mange livsstilscoaches i Inners netværk.

Anders Elholm Jeppesen | Frederikshavn

Arbejdsglæde og motivation, stressreduktion og stresshåndtering, facilitering og forankring af forandringsprojekter


+ Læs mere - Minimera

Anders er ICF certificeret coach og har siden juli 2014 arbejdet som selvstændig coach og konsulent med fokus på personlig udvikling, arbejdsglæde, stresscoachning og konstruktiv forandringsledelse.

Som leder i den private sektor i knapt et årti kender Anders de udfordringer mange virksomheder står i med konstante forandringer, ressourceoptimering samt øgede kompetencekrav til den enkelte medarbejder. Som leder har Anders blandt andet arbejdet intensivt med medarbejderudvikling, nedbringelse af sygefravær, løbende forbedringer og forandringsledelse. For virksomheden og medarbejderne betyder det værdifuld indsigt i den verden, de færdes i, og en evne til at forholde sig troværdigt og proaktivt til konkrete, virksomhedsrelaterede og ledelsesmæssige problemstillinger.

Det, Anders brænder for er at generere udvikling, at skabe forandring og bevidstgørelse. At hjælpe mennesker med at skabe resultater og fremdrift. Det er vigtigt for Anders altid at have sjælen med i sit arbejde og møde omverdenen med integritet og åbenhed.

Anders om Inner: Inners fokus på det hele menneske skaber en positiv udvikling hos deltagerne til stor gavn for både virksomheden og den enkelte medarbejder. Jeg tror på de små skridts succeser, og føler mig derfor meget hjemme i Inners koncept. Det er en stor glæde, at være en del af et dedikeret og professionelt Inner-team.

Charlotte Brag | Ry

Medarbejderglæde, motivation og personligt lederskab. Stressforebyggelse og -håndtering og varige livsstilsændringer


+ Læs mere - Minimera

Charlotte er ICF certificeret coach på ACC nivå, som konsulent har arbejdet i sit eget firma siden marts 2015. Charlotte er en dedikeret coach og konsulent og har fokus på at hjælpe andre mennesker med at skabe en meningsfyldt hverdag med glæde, overskud og plads til sig selv.

Charlotte har en sundhedsfaglig baggrund som ergoterapeut og har siden 2007 år arbejdet som konsulent i det offentlige indenfor nedbringelse af sygefravær, stressforebyggelse og -håndtering, sundhedsfremme og varige livsstilsændringer.

Charlotte brænder for at skabe medarbejderglæde, trivsel og effektivitet ved at fokusere på og styrke de individuelle ressourcer, kompetencer og kvaliteter og finde frem til hvordan disse faktorer bliver resultatskabende i virksomheden. Charlotte har en klar overbevisning om, at vi alle besidder mulighederne og ressourcerne til at leve en hverdag i balance med os selv og vores omgivelser.

Charlotte om Inner: Inner har, som jeg, også fokus på at skabe hele mennesker gennem et godt fundament for den enkelte. Jeg er overbevist om, at hele mennesker, der har motivation, livsglæde og arbejdslyst, er den afgørende faktor for, at virksomheder, familier og samfund fungerer optimalt og skaber udvikling og fremdrift.

Ane Dalgaard | Århus

Work-life balance og livsstil, mental træning og motion. Medarbejder og lederudvikling. Kommunikation og stresscoaching.


+ Læs mere - Minimera

Ane er uddannet pædagog og cand.pæd. i pædagogisk psykologi. Ane har flere års erfaring indenfor det pædagogiske og psykologiske område som skolepædagog, ungdomsskolelærer og har deltaget i Drengeakademiet som coach og træner. Som daglig leder af et fitness center hjælper Ane medlemmerne med at finde glæden ved fysisk træning. Ane er internationalt certificeret hos ICF på ACC niveau. Ane har uddannet sig i kognitiv coaching og arbejdet indenfor coaching i 10 år, specielt med undervisning og coaching af deltagere på coachuddannelsen hos Coach Focus i Danmark og i Grønland.

Anes mission er, at alle skal have bevidsthed om work-life balance, som balance i forhold at skabe plads til at prioritere sig selv og balancen mellem krop, sind og ånd. Ane sætter fokus på bevidstheden om egen indflydelse og ansvar for at skabe det liv, som vi ønsker. Ane har en troværdig fremtræden med et positivt drive og ser muligheder frem for begrænsninger.

Bent Wagner | Odder

Personlig udvikling og selvværd, motivation og balance i livet, stresshåndtering, kommunikation, kreativitet og glæde

+ Læs mere - Minimera

Bent har en teknisk uddannelse og har en alsidig erhvervserfaring fra Grønland og Danmark, bl.a. indenfor byggeri, olieefterforskning, råstofefterforskning og teamwork i forskellige virksomheder. Bent har diplom i personaleledelse og i markedsføring og har mere end 20 års erfaring med undervisning i personlig og faglig kompetenceudvikling, bl.a. af unge med behov for ekstra støtte til at skabe sig en stabil fremtid med uddannelse og erhvervsarbejde.

Bent er internationalt certificeret coach hos ICF på ACC-niveau. Bent arbejder med kognitiv coaching, stresscoaching og mentoring og underviser og coacher deltagere på coachuddannelsen hos Coach Focus i Danmark og i Grønland.

Bents mission er, at alle skal have en fair chance i livet og kende og udnytte egne ressourcer og potentialer. Bent sætter fokus på at vende begrænsninger til positive styrker og ressourcer. Bent møder mennesker ud fra et positivt livssyn, ligeværdighed og klar tale.

Jytte Dalgaard | Odder

Positiv udvikling, lederskab, selvledelse og indre styrke. Motivation og fokus på trivsel. Kommunikation og stresscoaching

+ Læs mere - Minimera

Jytte er uddannet som socialrådgiver og Cand. Scient. Adm. og har diplom i personaleledelse og servicepsykologi. Jytte har over 20 års erfaring som leder med personaleansvar i uddannelsesinstitutioner, og 10 års erfaring med egen selvstændig virksomhed, Coach Focus, der udbyder coaching og stresscoaching og uddanner coaches og stresscoaches i Danmark og i Grønland.

Jytte er internationalt certificeret hos ICF på PCC niveau og er uddannet indenfor kognitiv og systemisk coaching. Jytte har 20 års erfaring i coaching og undervisning.

Jyttes mission er, at alle skal have mulighed for at finde indre styrke, følelsesmæssig balance, motivation og drivkraft til at opnå det, de brænder for. Jytte vil gerne bidrage til, at alle bliver bevidste om at styre deres sind og dermed deres forestillinger, følelser og handlinger, så de sætter sig de mål, de virkelig ønsker og når dem, såvel privat som karriemæssigt. Jytte sætter fokus på udvikling og resultater for mennesker og organisationer. Jytte er autentisk og møder den enkelte og virksomheden med respekt og interesse.