Vores vision er at skabe et sundere Norden gennem livsstilsforandringer ved hjælp af og fokus på mental balance, kost og motion.

      
       "Fra ledelsen side var der et ønske om at komme i tættere dialog med medarbejderne og følge med tiden. Vi ønskede også at signalere, at vores ansatte er de vigtigste aktiver i firmaet.

Hvad hjælper det at have for flere hundredtusinde kroners udstyr, hvis ikke vi har vores dygtige medarbejdere til at betjene det. Mange af os havde brug for at se indad - vi var stressede og fik ikke sagt fra.

Nu er vi mere åbne overfor hinanden. Vi har indført tavlemøde en gang om ugen og vi vil hjælpe hinanden med at fast i det, Inner har sat gang i hos os.

At passe på vores medarbejdere er ikke kun sikkerhedssko og åndedrætsværn"

Indehaver Dorthe og Claus